amplitudna modulacija


amplitudna modulacija
amplitude modulation
* * *
• amplitude modulation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • modulacija — modulácija ž DEFINICIJA 1. a. prilagođivanje, postupak kojim se jedna značajka jedne veličine mijenja u skladu s promjenama druge b. dizanje i spuštanje glasa u govoru 2. fiz. a. postupak mijenjanja električnog signala b. postupak mijenjanja ili… …   Hrvatski jezični portal

  • amplitúden — dna o prid. (ȗ) nanašajoč se na amplitudo: amplitudni kot; amplitudna modulacija modulacija, pri kateri se spreminja amplituda nihanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • AM — DEFINICIJA krat. 1. jedan od načina radijskog prenošenja zvučnih signala [AM radio] 2. fiz. oblik modulacije pri kojoj se amplituda harmonijskih titraja visoke frekvencije mijenja po zakonu modulacijskog signala, amplitudna modulacija, opr. FM… …   Hrvatski jezični portal